Le "Notre Père" en syriaque

(Turquie, Iraq, ...)

Le Notre Père en syriaque

Aboun dbachmayo,
net Kadash shmokh,
titheh malkoutokh,
nehwe tsebionokh,
aykano dbashmayo of bar’o.

Hablan lahmo d’sounqonan yaomono,
washbouklan haoubèin wahtohèin,
aïykano dof hnan shbakn lhayobèin wlo ta’lan Inesyouno,
elo fasolan men bisho,
metoul dilokhi malkoutho wou haïlo wou teshbohto l’olam olmin.

Amin.

Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?   
 
(re)publié: 01/10/2006