LogoAppli mobile

Le « Notre Père » en ongom

(République Démocratique du Congo, dialecte Bakélé)

Ndé lubaka na :
San’ wasi ô yi pé thuba, dina dyoyi lé bé n’akitha : lénongô dyoyi lé gyénge ;
thadyén thoyi bisé ba dyanjeke tho kune si, mbo ba ko tho pè thuba.
Thé bise bu lédya lé ke kuke na bise masu momèse.

Mbumba bise mambé mabi mbô bise ba mbumba buta ba sa bisé mamabi.
Te lémème na bise ba kyé njétha nya madyoko, ndé thukwa bisé mute gwa mbi.
Ntana na gwéni gyène, gwéni ô yi na ôkus na ôgyune ôgwèse abatayili.

Amèn.

Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ? Dites-nous tout !
 
(re)publié: 01/06/2006