LogoAppli mobile

Le « Notre Père » en mpongné

(Gabon)

Sambô gambinlanli yenlo, inlè : Rer’ iyazyo yi re g’ôrowa.
In’inyo nyi ga lwanl’ ôrunda ;
inlongo nyo nyô ga vie.

Ntondinli yo yô ga yanjô, ga nt’are g’ôrôwa, yenlo kè gô ntye.
Va « zwè inya si er nla ’zwè kwèkwè nlenlo winlo. Konyeza’zwè inwan’isazyô ga nt’are »zwè nyeza pe mongi wi nwana ’zwè.
Agendia « zwè gw’isyoriô, ndô romba »zwè avila gw’ibe.

Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ? Dites-nous tout !
 
(re)publié: 01/06/2006