LogoAppli mobile
Vous êtes iciAccueil du Port>Rocher>

Le Notre Père en langues diverses

Patro nia, kiu estas en la ĉielo, sankta estu Via nomo, venu reĝeco Via, estu volo Via, kiel en la ĉielo, tiel (...)
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, (...)
Su nu bay bi ci asaman na sa tur sel na sa ngur dik lo beug na am ci suf nek ci asaman may nu tey sunu dunde (...)
Notre père en dari Notre Père en pachto (pachtoun)
Pai Nosso, que estais nos céus, Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa (...)
Pai nosso, que estais no céu Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa (...)
Ntr pR kié ociE ke tn nm swasanktFié ke tn regn viN keta volonT swafêt sr la tR como ciL don-ns ojordwi ntr p1 2 (...)
Apolline
Tata wa biso ozali o likolo, Bato bakumisa nkombo ya yo, Bandima bokonzi bwa yo. Mpo elingi yo, basala yango o (...)
Vàdder unser em Hemmel, ghäiligt sej Diner Nàmme, din Räich soll kumme, dine Wille gschahn, em Hemmel wie uf Arde. (...)
Iri Baaba kan go beene ni ma ma beeri ni koytara ma ka nan ni baayo ma te nduniya ra sanda alzanna ra. Iri no (...)
Abana L Lazi fi samawat, Li yatakadass Ismouka, Li ya’ti malakoutouka, Litakon Machi’atouka, Kama fil sama’i, (...)
Notre Père en araméen Awon Douashmaya, nét radash schmar, tété-melkoutar néwé-séwianar, èiyken (...)
Le Notre Père en syriaque Aboun dbachmayo, net Kadash shmokh, titheh malkoutokh, nehwe (...)
Nostre Paire (Lou Pater) en graphie mistralienne : Que toun noum se santifique, Paire que siés dins lou cèu ; (...)
Nuostre père che siès en sièl, Sia santificât lo vuostre nom. Venghe lo vuostre regno. Sia facia la vuostra (...)
Eise Papp am Himmel, däin Numm sief gehellegt. Däi Räich soll kommen. Däi Wëll soll geschéien, wéi am Himmel sou op (...)
Hon Tad, hag a zo en Neñv, hoc’h anv bezet santelaet, ho rouantelezh deuet deomp, ho polontez bezet graet war an (...)
Sambô gambinani yeno inè Reri yazô, yi re’g’ôrôva. Ini nyo ny ega Ivwan’ôrunda ; ’ipangini so sega vie ’ntondini yo (...)
Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan (...)
Eyata miawo mido gbe da ale : Mia Fofo, si le dzifowo. Wo nko nuti nako. Wo fiadufe nava. Woawo wo lolonu le (...)
Nge kobega na, Tata wah, an’ eyô, eji die ébon éki. Ayon die e nzak ; emam w’anyège be bone mo asi ane b’abo eyô. (...)
Sambô gambinlanli yenlo, inlè : Rer’ iyazyo yi re g’ôrowa. In’inyo nyi ga lwanl’ ôrunda ; inlongo nyo nyô ga vie. (...)
Mumu muluwaye wila Dadi witu wa kunani, Lihina lyako liwalalike. Utwa wako uhiche. Iki ulonda kikitike, ngati (...)
Ke Xona lenà le rapele byalo : Tata oeso oa maXodimon, leina la XaXo a le kXethoe, mmuso oa XaXo a o tle, thato (...)
Ndé lubaka na : San’ wasi ô yi pé thuba, dina dyoyi lé bé n’akitha : lénongô dyoyi lé gyénge ; thadyén thoyi bisé ba (...)
ANTILLES Papa nou ki nan Siella, Sé pou yo réspekté non ou, Sé pou yo rékonnet sé ou ki roua, Sé pou volonté ou (...)
Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu Nombre ; venga a nosotros tu reino ; hágase tu voluntad (...)
Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la (...)
Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy Kingdom come. Thy will be done on earth as it is in (...)
Pater noster, qui es in caelis, Sanctificetur no­men tuum, Adveniat regnum tuum, Fiat vo­luntas tua, sicut in (...)
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name ; dein Reich komme ; dein Wille geschehe, wie im Himmel so (...)
Nou Papa lao dan lesiel Sanktifie to nom Fer to regn vini Realiz to volonte Lor later kouma dans lesiel Donn (...)
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ? Dites-nous tout !